Vận chuyển sản phẩm

 

Khách hàng trên toàn quốc có thể lựa chọn những hình thức vận chuyển sau:

¹ Gửi xe đò ( thanh toán trước )

² Gửi bưu điện ( Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc COD)

Trả lời